هولدر (پایه) موبایل و تبلت

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1203

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1203

110,000تومان

هولدر یا همان نگهدارنده های موبایل برای ایمینی در رانندگی بسیار حائز اهمیت هستند. هولدرهای خوب با قابلیت های متعدد در بازار وجود دارند. یکی از این هولدرها THL-1203 تسکو می باشد. این هولدر با قابلیت چسبندگی بالا از طریق اعمال خلاء و عدم استفاده از چسب هم به خوبی به شیشه و کلیه مکانهای صیقلی متصل می شود و در تکانهایی که هنگام رانندگی رخ می دهد مست..

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1205
ناموجود

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1205

هولدر یا همان نگهدارنده های موبایل برای ایمینی در رانندگی بسیار حائز اهمیت هستند. هولدرهای خوب با قابلیت های متعدد در بازار وجود دارند. یکی از این هولدرها THL-1205 تسکو می باشد. این هولدر با قابلیت چسبندگی بالا از طریق اعمال خلاء و عدم استفاده از چسب هم به خوبی به شیشه و کلیه مکانهای صیقلی متصل می شود و در تکانهایی که هنگام رانندگی رخ می دهد مست..

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1202
ناموجود

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1202

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید.  ..

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1204
ناموجود

هولدر موبایل تسکو مدل THL-1204

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید.  ..

هولدر موبایل مدل HL-1500
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-1500

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

هولدر موبایل مدل HL-2000
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-2000

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

هولدر موبایل مدل HL-3000
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-3000

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

هولدر موبایل مدل HL-3500
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-3500

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

هولدر موبایل مدل HL-4000
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-4000

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

هولدر موبایل مدل HL-5000
ناموجود

هولدر موبایل مدل HL-5000

هولدر یا همان نگهدارنده موبایل و تبلیت است که با آن می توانید گوشی موبایل یا تبلت خود را در حالتی مناسب برای استفاده قرار دهید...

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)