با خرید اشتراک VIP تخفیف هایی را میبینید که دیگر کاربران نخواهند دید
یا همیشه از دیگران بیشتر تخفیف خواهید گرفت
مثلا روی یک کالایی که برای گروه مشتریان عادی 20 هزار تومان تخفیف در نظر گرفته شده؛ برای مشتریان VIP حداقل با 10 هزار تومان تا 100 هزار تومان تفاوت تخفیف خواهد بود و بین 30 تا 120 هزار تومان تخفیف را خواهند دید

هزینه اشتراک برای یک ماه 29 هزار و سه ماه 79 هزار تومان می باشد. که فقط در یک خرید این هزینه جبران خواهد شد

 

یک نمونه قیمت برای مشتریان VIP

 

همان کالا برای مشتریان غیر VIP

اشتراک VIP

اشتراک VIP سه ماهه

اشتراک VIP سه ماهه

39,000تومان

اشتراک VIP یک خدمت جدید از بدوبای برای مشتریان محترم می باشد. با خرید این اشتراک شما به مدت یکماه تخفیف هایی را مشاهده خواهید کرد که کاربران دیگر نمیبینند؛ یا تفاوت تخفیف روی کالاهای مختلف برای کاربران VIP و عادی از ده هزار تا 100 هزار تومان است فقط در یک خرید، هزینه پرداختی برای اشتراک VIP جبران خواهد شد تصویر زیر تفاوت تخفیف بین یک اشتراک ع..

اشتراک VIP یکماهه

اشتراک VIP یکماهه

19,000تومان

اشتراک VIP یک خدمت جدید از بدوبای برای مشتریان محترم می باشد. با خرید این اشتراک شما به مدت یکماه تخفیف هایی را مشاهده خواهید کرد که کاربران دیگر نمیبینند؛ یا تفاوت تخفیف روی کالاهای مختلف برای کاربران VIP و عادی از ده هزار تا 100 هزار تومان است فقط در یک خرید، هزینه پرداختی برای اشتراک VIP جبران خواهد شد تصویر زیر تفاوت تخفیف بین یک اشتراک ع..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)